Stepenični liftovi

Cibes S300 – Sklopiva platforma instalirana na stepenice

stair_lifts

Čini privatni i javni prostor dostupnim

Za lijevu ili desnu stranu, montirana na zid ili postolje, Cibes S300 se može prilagoditi vrsti prostora. Električne komponente su savršeno zaštićene i dovoljno kompaktne da zauzimaju malo prostora od zida ( 240mm ).

Cibes S300 najbolju alternativu i dostupno rješenje za ugradnju u postojeće objekte. Jedinica se vrlo lako i brzo može montirati, a dizajnirana i proizvedena je u Švedskoj.

Namještanje & dostupne veličine

Jedinica može biti namještena ili na lijevu ili desnu stranu stepenica, sa direktnim prolazom ili prolazom sa strane.

Cibes S300 je dostupan u dvije veličine platforma:

  • 800 x 1000 mm *
  • 800 x 1250 mm **

( * direktan prolaz, ** prolaz sa strane )