Lift RALOE

Optimus

optimus

Dizajniran za izgradnju, obnovu i modernizaciju  starih i novih liftova. Strojarnica manje       električnog dizala najbolje optimizira postojeće vozno okno.

 

PREDNOSTI:

 • Fleksibilnost: mogućnost ulaska sa tri strane. Idealno za projekte sa bliskim –susjednim ulazima
 • Energetska učinkovitost: mogućnost na jednofaznu opskrbu
 • Optimizacija
 • Prilagodljivost: mogućnost instalacije s ograničenom dubinom jame

 

Optimus je električni Lift koji koristi postojeće vozno okno jednako učinkovito kao hidraulički lift. Idealan je kod starih zgrada u procesu obnove. Električno dizalo, koje je dostupno sa ili bez strojarnice i dolazi sa bezreduktorskim motorom, također se može koristiti s jednofaznim priključkom struje a zahtjeva samo sloj od 300 mm prostora na strani okvira ruksaka. Nadalje prostor-optimizacija jamči montažu smjernice i protu utega tračnice u istom sloju.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

 • Nominalna brzina: 1 m / s> CONSULT
 • Nominalna nosivost: do 1.000 kg> CONSULT
 • Izlaz: Od 0,7 kw
 • Suspenzija: 1: 1 do 300 kg 2: 1 (450 kg – 1000 kg)
 • Standardno nadvišenje: 3.600 mm
 • Standardna dubina jame: 1.200 mm
 • Visina dizanja: Do 45 m
 • Upravljačka jedinica: Instalirana u okvir vrata (Automatska vrata 120 mm)