FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Solarni inverteri

IZMJENJIVAČI NAPONA / PRETVARAČI / INVERTERI


Izmjenjivači (inverteri) su vrsta pretvarača (konvertera), koji istosmjerni napon pretvaraju u izmjenični napon.

Zadatak invertera je da istosmjerni napon od 12 ili 24 V iz akumulatora pretvori u izmjenični napon od 220V.

Želite li koristiti kućanske aparate i uređaje kao što su radio, tv, pumpa za vodu, štedne žarulje, kompjutor ili manji standardni frižider potreban će Vam biti inverter.

Prema izvoru istosmjernog napona mogu se podijeliti u dvije skupine:


a) Izmjenjivači za sustave neovisne o električnoj mreži (stand-alone) 

Izvor istosmjernog napona je baterija. Izmjenjivač pretvara baterijski napon u regulirani izmjenični napon stabilnog iznosa i frekvencije.

Valni oblik napona može biti sinusni ili sličan pravokutnom (trgovački nazivi: modificirani sinus, trapez i sl.).

Sinusni izmjenjivači prikladni su za napajanje svih vrsta trošila, ali su i skuplji od "pravokutnih".
 

b) Izmjenjivači za sustave povezane s javnom električnom mrežom (mrežom vođeni) 

Na ulaz ovih izmjenjivača direktno su spojeni solarni moduli, a na izlaz javna električna mreža.

Istosmjerni napon modula pretvara se u izmjenični, pri čemu postoji sinkronizacija s mrežnim naponom. Baterija nije potrebna. Tok električne energije je uvijek od modula prema mreži.

 

 

 

SMA Tehnologija AG
http://www.sma.de/en.html

 

 

Power One GmbH
http://www.power-one.com/

 

 

KACO new energy GmbH
http://kaco-newenergy.de/en/site/index.xml