FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Solarni Fotonaponski Mrežni sustavi
PDF Ispis E-mail

Solarni fotonaponski sustavi daju vam više razloga da volite sunce.

Poklanjaju vam potrebnu električnu energiju, štede novac i štite okoliš. Solarni sustavi omogučuju da iskoristite snagu sunca, najveći i beskonačan izvor energije.

Solarni kompleti sadrže sve što je potrebno za proizvodnju ekološki čiste i besplatne struje u svim vremenskim uvjetima i kroz cijelu godinu i to pomoću fotonaponskih ćelija s kojim možete sunčanu energiju pretvoriti u električnu energiju istosmjernog napona.

Ćelije se spajaju u module, a moduli u panele. Fotonaponski paneli postavljaju se na postolje koje je najbolje okrenuti prema jugu te se spajaju s trošilima. Zbog takvog naćina spajanja, fotonaponski sustavi su modularni pa ih je moguće dimenzionirati tako da zadovoljavaju različite potrebe za električnom energijom.

Proizvedenu el.energiju istosmjernog napona preko regulatora možete akumulirati u solarne baterije (akumulatore za pohranu viška električne energije ) ili preko invertera izravno koristiti na izmjenične 230V/50Hz potrošače ili višak energije prodavati distributeru el.energije ali tada Vam treba poseban (On grid) inverter.

 

 

 

 

 

Fotonaponske ćelije se, prema današnjim trendovima dijele u tri glavne grupe:

- monokristalne ćelije

- polikristalne ćelije

- ćelije amorfnog silicija

Sve tri vrste proizvode se različitim tehnologijama.

MREŽNI FN SUSTAVI

Koriste javnu mrežu kao spremnik i ne trebaju akumulatore, već u takozva nom interaktivnom režimu viškove danju za sunčanog vremena predaju mreži, a noću i u uvjetima manje insolacije iz mreže se pokrivaju manjkovi.

Postoje i pasivni sustavi koji rade na akumulatore, a javnu mrežu koriste samo kao pričuvni izvor kada FN moduli ne mogu proizvesti dovoljne količine električne energije ili primjerice kada su akumulatori prazni. Takovi sustavi se rjeđe susreću u praksi jer nisu ekonomski isplativi.

U današnje vrijeme najisplativije rješenje su sunčane elektrane, koje višak proizvedene energije preko posebnog dvosmjernog brojila isporučuju u distribucijsku mrežu po poticajnoj cijeni.
Za tu opciju potrebno je prethodno ishoditi rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača i sa operaterom tržišta sklopiti ugovor o otkupu električne energije.

OSNOVNE RAZLIKE IZMEĐU AUTONOMNIH I MREŽNIH SUSTAVA


Osnovna razlika je u tome da kod autonomnih fotonaponskih sustava proizvedenu energiju moramo skladištiti na licu mjesta, što prvenstveno postižemo akumulatorima, dok u mrežnim sustavima funkciju skladištenja energije vrši električna mreža. U ovim sustavima nema potrebe za akumulatorima, što je velika prednost u pogledu troškova.

Što se tiče fotonaponskih panela, oni su za oba sustava potpuno isti. Najveća razlika je, da je kod autonomnih sustava potreban regulator napona koji visinu napona iz kolektora, koja se mijenja sa intenzitetom sunca, drži u optimalnim okvirima za punjenje akumulatora. Osim kontrole punjenja regulator ima funkciju zaštite akumulatora od dubokog pražnjenja.

Slijedeći bitan element autonomnog sustava je inverter, koji je neophodan ako potrošači potrebuju izmjenični napon. Ovaj uređaj električnu energiju istosmjernog napona iz akumulatora (12-24V DC), pretvara u izmjenični napon (220-230V AC).Kao u autonomnim i u  mrežnim sustavima isto postoje inverteri, ali im se funkcija razlikuje. Oni osiguravaju sinkronizaciju između priključenih fotonaponskih kolektora i mreže, te ujedno preuzimaju ulogu regulatora punjenja. Električna energija se iz invertera preko mjerača i prodaje u javnu mrežu.