FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Ishođenje dozvola za Solarne Elektrane

Gradnjom ovakve mini elektrane stvarate nekoliko pozitivnih učinaka.

Proizvodite zelenu energiju, smanjujete proizvodnju CO2 i stvarate zaradu, svaka elektrana ima povrat ulaganja i zaradu ukoliko sklopite ugovor o otkupu električne energije i dobijete dozvolu povlaštenog proizvođača.

Na žalost kako svugdje nema mora tako i sunce daje različite količine energije diljem lijepe naše.

Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (HROTE) nadležan je za sklapanje ugovora o otkupu električne energije od povlaštenih proizvođača koji su taj status stekli u skladu s procedurom definiranom podzakonskim aktima.

Podzakonski akti dostupni su na internetskoj stranici HROTE-a, www.hrote.hr

Osnovni uvjet stjecanja statusa povlaštenog proizvođača, kao i prava na poticajnu cijenu proizvedene električne energije je priključak postrojenja na elektroenergetsku mrežu nadležnog operatora sustava.

Prema navedenoj zakonskoj regulativi fizička ili pravna osoba koja namjerava postati povlašteni proizvođač treba ishoditi sljedeće dokumente kako bi stekao status povlaštenog proizvođača i pravo na otkup električne energije po poticajnoj cijeni.

Prethodno odobrenje za izgradnju postrojenja / Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja (izdaje ga Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva), www.mingorp.hr

Ugovor ili predugovor o priključenju na elektroenergetsku mrežu (izdaje ga HEP-ODS d.o.o. DP Elektra za nadležno distribucijsko područje), www.hep.hr

Prethodno rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija), www.hera.hr

Rješenje o statusu povlaštenog proizvođača (izdaje ga Hrvatska energetska regulatorna agencija nakon što je postrojenje izgrađeno), www.hera.hr

Ne zaboravite da je ugovor o otkupu struje garantiran od strane države na 12 godina nakon toga vam ostaje zarada i vlastita elektrana koja uz minimalno održavanje i produžene jamstvene rokove može raditi daljnjih 15 do 20 godina.

Ukoliko vam se to čini komplicirano a spremni ste na investiciju kontaktirajte nas i prepustite brigu oko ishođenja dokumenta i dozvola nama.

 

Za sve ostale detalje budite slobodni kontaktirati nas.